Blachy mosiężne CuZu37

9 Views Comment Off

Blachy aluminiowe

Poszczególne rodzaje blach charakteryzują się różnymi właściwościami, dlatego inwestorzy poszukują optymalnych rozwiązań dla swoich realizacji. Blachy aluminiowe charakteryzują się tym, że co prawda są odporne na wodę, ale nie na wodę morską oraz kwasy beztlenowe oraz na wodorotlenki. Takie właściwości powodują, że blachy tego typy należy powlekać systematycznie powłokami ochronnymi. Należy mieć na uwadze fakt, że przeprowadzenie takiego procesu jest bardzo czasochłonne, pochłania przy tym dużo czasu. Blachy aluminiowe z tego powodu zaliczane są do jednych z najdroższych dostępnych na rynku. Nie każdy inwestor jest w stanie uwzględnić takie wydatki w swoim budżecie. Blachy aluminiowe charakteryzują się ogromną rozszerzalnością liniową. Z ich pomocą wykonywane są przede wszystkim pokrycia płaskie, również te wykonywane na pełnym deskowaniu. Blachy aluminiowe służą jako rdzeń dla wielu innych blach wytłaczanych, potocznie nazywanych blacho-dachówkami. Te z kolei odznaczają się dużą solidnością.

tags: blachy odlewane 5083, rury mosiężne CuZn39Pb, blachy miedziane miedź odtleniona SF-Cu/SE-Cu, blachy miedziane miedź beztlenowa OF-CU, spongiolit

About the author

Related Articles

Archiwa