Zgłoszenia o obserwacjach UFO w Polsce

102 Views Comment Off

Kontrowersje wokół UFO
Temat UFO to jeden z tych tematów, które od lat uważa się za kontrowersyjne. Dlaczego? Być może dlatego, że nie mamy jasnych dowodów na to, iż kosmici naprawdę istnieją. Naukowcy wciąż spierają się w tej kwestii z tymi, którzy uważają się za naocznych świadków przybycia istot pozaziemskich na naszą planetę. Osób, które twierdzą, iż na własne oczy widziały statki kosmiczne lub miały kontakt z kosmitą, są na świecie tysiące. Po co ludzie ci mieliby kłamać? I czy naukowcy mogą podważać ich doświadczenia tylko dlatego, iż posiadają tytuły i stopnie naukowe? Zgłoszenia o obserwacjach UFO w Polsce i na świecie nie są niczym nowym. Pojawiają się ich dziesiątki, a nawet setki rocznie. Czy więc można je od razu dyskredytować i doszukiwać się w nich dziwnych teorii spiskowych? Wszyscy z pewnością możemy zgodzić się co do jednego: bardzo wielu spraw na tym świecie człowiek jeszcze nie wyjaśnił, ani nawet nie zrozumiał. Jak zatem można negować coś, co – choć doświadczyli tego nieliczni – wydaje się być zgłaszane na wszystkich kontynentach, przez ludzi wszystkich ras i wierzeń? Odrobina sceptycyzmu jest dobra, ale warto mieć umysł otwarty na różne możliwości.

About the author

Related Articles

Archiwa